Limes Litteratus, lezing ter viering van 40 jaar Frons

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Vrijdag 12 februari spreekt Tom Hazenberg op het lustrumsymposium van de 40- jarige Frons, blad voor Classici.

Dit digitale lustrumsymposium heeft als thema “de Klassieken in de Lage Landen” waarbij de lezing van Tom zich toespitst op de Romeinse Tijd. Tom zoomt daarbij in op enkele epigrafische vondsten van de West-Nederlandse limes.

De twee andere sprekers zijn prof. dr. Els Rose, hoogleraar laat- en middeleeuws Latijn  en dr. Bram van der Velden, universitair docent bij GLTC in Groningen
Els Rose neemt u mee naar het middeleeuwse bisdom Utrecht, waar bisschop Radboud zijn eigen gang ging met de klassieke erfenis.
Bram van der Velden zal spreken over de opmerkelijk rol van familiebanden in de academische wereld van de klassieken

Via https://tinyurl.com/lustrumfrons kunt u zich aanmelden voor het lustrumsymposium.  

Geen verjaardag zonder de bijzonder lustrumuitgave van Frons. In de bijdrage Limes Litteratus kunt u de informatie uit de lezing van Tom nog eens nalezen.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten