Do you remember?

Was u erbij, in de jaren 1970-1974? Bij de opgraving van het Romeinse schip Zwammerdam 2 of een van de schepen die in de jaren erna opgegraven werden? Wij zijn op zoek naar uw herinneringen en foto’s, en kijken daarom uit naar een mail van u via  redactie@hazenbergarcheologie.nl o.v.v.Do you Remember?

Vijftig jaar Zwammerdamschepen
Do you remember?

Vijftig jaar geleden (1972) was het kleine dorp Zwammerdam in Zuid-Holland voorpaginanieuws. Bij archeologisch onderzoek werd er hout gevonden dat van een Romeins schip bleek te zijn! Zelfs koningin Juliana kwam kijken. In de jaren die volgden kwamen er in totaal zes schepen tevoorschijn.  De opgravingen stonden onder leiding van dr. Maarten de Weerd, destijds verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

In 2016 werd de droom van Tom Hazenberg vervuld: i.s.m. Jack Veldman, directeur Museumpark Archeon, wist hij de schepen terug te halen naar Alphen aan den Rijn.  Sindsdien werkt een bevlogen groep professionals en vrijwilligers, onder leiding van archeoloog Yardeni Vorst, aan de restauratie en reconstructie van de Zwammerdamschepen. De Zwammerdam 2 is al in volle glorie te bewonderen, aan de overige schepen wordt nog hard gewerkt.

Verhalenproject
Do you remember …?
 is het bijzondere verhalenproject over de opgravingen van de schepen in het dorp Zwammerdam.   Verhalen en foto’s van archeologen en andere betrokkenen bij de opgravingen, van kijkers, amateurarcheologen, journalisten…We willen er zoveel mogelijk van verzamelen en vastleggen!  

De belevenissen van dr. Maarten de Weerd zijn op video vastgelegd, net als die van magazijnmeester Groffen . Hij vond het eerste stuk hout!  Ook andere professionals als dr. Karel Vlierman, Gerard IJzereef, Leo Akveld, Anton Wevers, Frank Götz en Laura Koehler vertelden voor de camera hun verhaal. Daarnaast reageerden bezoekers op de oproep om herinneringen. Wat vond de 18 jarige grondwerker Arie Streefland uit Zwammerdam wat voor opwinding zorgde onder gespecialiseerd archeologen? En wat deed de tienjarige Truus Vork op het terrein? Zie verhalen.

Alle verhalen en foto’s zullen te lezen en te zien zijn op deze website en Archeon.nl/Zwammerdamschepen

Do you remember …? 50 jaar Zwammerdamschepen is een initiatief van 1Arch/Hazenberg Archeologie samen met NIGRVM PVLLVM / Ipse de Bruggen en Museumpark Archeon. Het project is finaincieel ondersteund door de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn.