Do you remember?

Deel uw herinneringen over een bijzondere opgravingstijd!

Was u erbij, in de jaren 1970-1974? Bij de opgraving van de Zwammerdam 2 of een van de schepen die in de jaren erna opgegraven werden? Of heeft u uw opa of een van uw ouders horen vertellen over de zandhopen op het terrein, met hierin Romeinse sleutels en aardewerk bijvoorbeeld. Misschien is het bezoek van – toen – koningin Juliana wel door een van hen op de foto gezet en werd de familie zo een mooi verhaal rijker! Of weet u nog hoe eerste crowdfundingsactie werd georganiseerd?
We willen het graag allemaal horen, lezen en zien!

Hebt u verhalen of herinneringen aan de opgravingen die u wil delen, mail ze naar redactie@hazenbergarcheologie.nl o.v.v. Do you Remember?

Verhalen en foto’s verzamelen

Do you remember …? is het bijzondere verhalenproject over de opgravingen van de schepen in het dorp Zwammerdam.
Verhalen van archeologen en andere betrokkenen bij de opgravingen, van kijkers, amateurarcheologen, journalisten…We wil er zoveel mogelijk van verzamelen en vastleggen! Net als foto’s en wie weet ook filmpjes. Alle verhalen en foto’s zullen te lezen en te zien zijn op deze website en Archeon.nl/Zwammerdamschepen.

Een aantal betrokken archeologen en andere medewerkers aan de opgraving is geïnterviewd en gefilmd. De eerste clip met het bijzondere verhaal van magazijnmeester Groffen kunt u binnenkort verwachten. En wat vond de 18 jarige grondwerker Arie Streefland uit Zwammerdam wat voor opwinding zorgde onder gespecialiseerd archeologen? En wat deed de tienjarige Truus Vork op het terrein?

Dit is wat u kunt doen:

1. U kunt uw herinnering opschrijven en dit naar ons mailen. Graag in de onderwerpbalk vermelden:  Verhaal Do You remember?

2. Wilt u foto’s delen? Dan graag per foto duidelijk aangeven uw naam; de datum (ongeveer; de plek; wie de mensen op de foto zijn; evt. vermelden of het een speciale gebeurtenis is zoals opendag.  

3. Wilt u uw verhaal filmen, bijvoorbeeld via een selfie? Zorg er dan voor dat uw verhaal niet langer duurt dan 1,5 minuut; u duidelijk verstaanbaar bent en u uw naam erin opneemt.
Tip: oefen uw verhaal van te voren en neem de tijd op.  

Veel plezier met het ophalen van herinneringen!
Wij hopen hier veel filmpjes en verhalen met u te kunnen gaan delen.