2014 was goed

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

2014 was een goed jaar voor Hazenberg Archeologie. Het bedrijf kwam weer goed op gang. Veel projecten van diverse aard hebben tot mooie resultaten geleid.

Een kleine greep:

  • Cuijk – Cuijkse Tuinen (voor archeologen “Heeswijkse Kampen-vindplaats 4”): hier heeft ADC ArcheoProjecten onder leiding van Niels Bouma een mooie opgraving uitgevoerd. De opgraving richtte zich specifiek op nieuwe kennis over het surplus aan akkerbouwproducten bedoeld voor het Romeinse leger en de inrichting van het land in de Bronstijd. Door hier op te richten is selectief opgegraven. De uitkomsten zijn in dit stadium van het onderzoek moeilijk te duiden, maar de rapportage moet dan ook nog plaatsvinden. In de loop van 2014 is het rapport te verwachten en worden de resultaten gepresenteerd aan de Cuijkse bevolking. Hazenberg Archeologie stelde het Programma van Eisen op en treedt op als directievoerder.
  • De terugkeer van de Romeinse Zwammerdamschepen (i.o.v. provincie Zuid-Holland): deze studie naar de mogelijkheden en ambities ten aanzien van de lang gekoesterde wens om de Zwammerdamschepen ten toon te stellen op of in de buurt van de vindplaats Landgoed Hooge Burch is goed ontvangen. Deze studie is uitgevoerd samen met Bert Zandbergen van de AWN en twee studenten “Heritage” van de Universiteit Leiden. De uitkomsten waren alle positief: de scheepsresten zijn nog beschikbaar en alle stakeholders zien kansen voor de schepen en zichzelf. Dit onderzoek van Hazenberg Archeologie vormde de basis voor het vervolgonderzoek van ZKA consultants naar de meest gewenste locatie en wijze van presenteren en exploiteren van de spectaculaire scheepsresten. Hoe dit zal aflopen is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat de eerste studie van Hazenberg en Zandbergen inmiddels heeft  gezorgd voor een breed draagvlak voor de expositie van de wereldberoemde Zwammerdamschepen.
  • Stichting Mooi Matilo: om de programmering van het nieuwe Park Matilo te coördineren en te verbeteren heeft Tom Hazenberg de stichting Mooi Matilo in het leven geroepen. Inmiddels wordt deze stichting gesteund door alle betrokken organisaties rondom het park, de gemeente Leiden en de Nationale Limes Samenwerking. Met behulp van Michiel Janssen van Buro Cocon uit Leiden is het gelukt een business case voor Mooi Matilo op te stellen die als basis kan dienen voor een heus beleidsplan. Daarnaast is een volwaardig bestuur aangetreden met Alexander Geertsema als voorzitter, Myriam Beck als secretaris en Tom Leest als algemeen lid. Notaris Marc Neve uit Leiderdorp heeft deze inschrijving geformaliseerd. Zodra de subsidie van de Nationale Limes Samenwerking definitief is kan de stichting full swing aan de slag.

Kortom, een goed 2014. Inmiddels is Hazenberg Archeologie verhuisd naar Leiderdorp naar een pand aan de oever van de Oude Rijn en wordt het bedrijf versterkt door Rozemarijn Buitenhuis. Maar daarover later meer.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten