Actorschap verlengd: Senior KNA-archeoloog

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

De inschrijving van Tom Hazenberg, directeur van 1Arch/Hazenberg Archeologie, in de actorregistratie bij de SIKB als KNA-Senior Archeoloog is onllangs verlengd tot 2025 op grond van zijn werkzaamheden in de periode 2017 – 2021. Dit is gebeurd op advies van Beroepsregistratie Archeologie Nederland (BAN). Met deze status is Hazenberg en zijn bedrijf onder andere bevoegd tot het schrijven van Bureaonderzoeken en Programma’s van Eisen voor archeologisch onderzoek in de Archeologische Monumentenzorg cyclus (AMZ). 

1Arch/Hazenberg Archeologie is bij een grote publiek vooral zichtbaar in diverse ontwikkelingen van de Neder-Germaanse Limes. Daarnaast levert het bedrijf, vaak in samenwerking met A=M Adviespraktijk voor Archeologie, ruimtelijke ordening en Cultuurhistorie, veel adviesproducten aan projectontwikkelaars, delfstofwinners prarticulieren en overheden in de vorm van quickscans, Bureauonderzoeken en Programma’s van Eisen en second opinions

Daarnaast is Tom Hazenberg zelf bestuurslid van de Stichting ArbitrArch, het nieuw opgerichte arbitrage instituut, dat in geval van geschillen tin de AMZ de betrokken partijen ondersteunt in het vinden van een bevredigende oplossing door het vellen van een objectief en rechtvaardig oordeel.De beoordeling door BAN was gebaseerd op grond van wetenschappelijke en adviserende werkzaamheden van archeoloog Tom Hazenberg. 

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten