Archeologie van de Tweede Wereldoorlog: kansen en knelpunten

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Voor het eerst is actueel overzicht verschenen van de stand van zaken op het gebied van de Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. In het rapport, uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn de kansen en knelpunten in kaart gebracht van dit jonge aandachtsveld in de archeologie. De presentatie ervan vond donderdag 28 juni plaats in Kasteel Rosendael in Rozendaal.

Hazenberg Archeologie werkte hierin samen met RAAP Archeologisch adviesbureau. Het project is gefinancierd de provincie Gelderland, de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede, Renkum en Wageningen, het Geldersch Landschap & Kasteelen en de Gelderland Bibliotheek. . De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het rapport opgenomen in de reeks Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM), nr. 211. De publicatie beoogt vooral een aanzet te geven tot een brede discussie over de omgang met archeologische resten uit deze periode. De projectpartners willen daarmee een bouwsteen leggen voor verdere beleidsontwikkeling en ontwikkeling van onderzoeksmethoden.

De subsidiënten stellen het rapport gratis beschikbaar voor iedereen:

Hazenberg-Archeologie_RAM-211-WO2_rapport.pdf (11 MB)

Hazenberg Archeologie_RAM 211 WO2_bijlagen (1,6 MB)

 

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten