Basisbeschrijvingen archeologische monumenten Staatsbosbeheer

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Het opstellen van een Archeologische Basisbeschrijving voor terreinen van zeer hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (beschermd) op het grondgebied van Staatsbosbeheer.

Van elk te beschermen of beschermd archeologisch monument binnen het grondgebied van Staatsbosbeheer is een archeologische basisbeschrijving gemaakt. Dit is een document met daarin administratieve gegevens van het monument, een beschrijving ervan, archeologische achtergrondinformatie, een nulmeting van de beheer- en onderhoudssituatie en een beheeradvies. Ook wordt er een uitspraak in gedaan over de belevingswaarde van het monument, en wordt een raming van de beheerkosten gegeven. Elke beschrijving bevat kaartmateriaal en foto’s van het terrein.

Per Beheereenheid van Staatsbosbeheer werd een rapportage met de Archeologische Basisbeschrijving van de te beschermen en beschermde monumenten geleverd.

– uitgevoerd in 2011 –

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten