Dankwoord van Tom Hazenberg tijdens Prins Bernhard Cultuurfonds

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Beste Commissaris des Konings, beste wethouder, best medewerkers en juryleden van het Prins Bernhard Cultuurfonds, lieve mensen,

Wat een belevenis!

Eerst wil ik iedereen bedanken.

  • Prins Bernhard Cultuurfonds, voor dit spektakel en de erkeninning voor ons mooie werk aan de limes en de Romeinse Kust, waar de Zwammerdamschepen de belichaming van zijn;
  • Dank aan de Veenfabriek voor de mooie muziek. Ook dank aan de Jostiband, die alleen wegens ruimtegebrek hier niet kon spelen;
  • Ook dank aan Stijn van der Loo, maker van het bijzonder videoportret;
  • Natuurlijk ook mijn directe collegae, Rozemarijn Buitenhuis, Jan Breimer en Lauren Bruning;
  • Ook wil ik de trouwe klanten van Hazenberg Archeologie bedanken: ook in de spannende en soms droevige jaren die achter ons liggen, hebben ze vertrouwen geboden. Met hen zoek ik in de Archeologische Monumentenzorg steeds op welke wijze archeologie een bijdrage kan leveren aan een ruimtelijke ontwikkeling: een verrijking voor de wetenschap en het bouwproject;
  • Een keer wil ik in het openbaar Bouwbedrijf Meerburg uit Leiderdorp bedanken vanwege de jarenlange ondersteuning bij het bieden van bedrijfsruimte, vanuit waar ik rustig kan werken aan het mooie werk;
  • Bijzondere dank voor de medewerkers van de provincie Zuid-Holland en de vele andere partners aan de Limes en de Romeinse Kust, zowel in Nederland als daarbuiten. Samen werken we al jaren aan talloze projecten. Deze prijs heb ik grotendeels aan de samenwerking met hen te danken;
  • en natuurlijk mijn gezin en familie. Heel erg bedankt.

De Romeinse Rijn en de Romeinse Noordzeekusten zijn prachtige werkterreinen. In deze thema’s voel ik me thuis. En in deze thema’s komen mijn ervaringen, kennis en ambities samen. En omdat ik me daar als een vis in het water voel, durf ik het aan om me niet alleen voor de archeologie in te zetten, maar – met enige pretentie – ook steeds meer plaatsen te zoeken waar ik mijn ervaring kan inzetten om andere maatschappelijke doelen te bereiken. Erfgoed benutten voor een betere wereld.

En daarin helpen de UNESCO-doelen. Ik merk dat in ons gezamenlijke streven om de UNESCO-werelderfgoedstatus voor de Limes te verwerven, onze ambitie om ons te afficheren als UNESCO-monument overheerst. Dat is goed te begrijpen want de UNESCO-status levert de erkenning van ons bijzondere monument en brengt toerisme op gang.

Maar de UNESCO-status betekent veel meer: UNESCO zorgt niet alleen voor het werelderfgoed zelf maar beschouwt monumenten als medium om volkeren met elkaar te verbinden. UNESCO zet erfgoed in om mensen elkaar beter te laten te begrijpen. Een van de thema’s in de UNESCO-doelstellingen is `Learning to live together ’

Deze grote woorden van UNESCO probeer ik te vertalen naar onze eigen regio. Ik hoop een bijdrage te leveren aan het volgende: ………dat een bonte mengeling van mensen – scholieren, historisch geïnteresseerden, ambtenaren en commerciëlen, wetenschappers en mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders en toeristen – rondom het thema van de Romeinse Rijn, scheepvaart en Romeinse handel elkaar weten vinden in mooie projecten, boeiende bijeenkomsten en structurele samenwerking. Ik denk dat NIGRVM PVLLVM en de Operatie Zwammerdamschepen bij Archeon daarvan spectaculaire voorbeelden zijn. Deze voorbeelden passen dan ook uitstekend in de oorspronkelijke doelstellingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid’

Ik merk ook internationale interesse in onze polder-matige aanpak van erfgoed en maatschappij. In de loop van dit jaar mag ik op diverse congressen vertellen over de Zuid-Hollandse limes. Het geld dat aan deze prijs is verbonden stelt mij dan ook in staat om onze werkwijze overal te presenteren en zo een netwerk op te zetten, of erbij aan te sluiten indien het al bestaat. Een netwerk van overheden en private partijen die de Romeinse geschiedenis willen laten bijdragen aan een betere samenleving. De geldprijs maakt dit mogelijk. Van mijn ervaringen zal ik via de verschillende media verslag doen.

Tenslotte maak ik gebruik van de gelegenheid om enkele aanbevelingen te doen:

Als eerste wil ik de provincie Zuid-Holland een groot compliment maken voor het instellen van de erfgoedlijn Limes: het is ambitieus, biedt continuïteit en betekent samenwerking in vol vertrouwen.

Dat brengt mij bij mijn eerste aanbeveling aan andere Limes-provincies en ook aan gemeenten: volg dit voorbeeld: wees ambitieus, werk op basis van volledige gelijkheid samen met private partners en hou dit meerdere collegeperioden vol. Dat betaalt zich uit in vertrouwen, structurele groei en in onmogelijk geachte projecten en resultaten: zie NIGRVM PVLLVM en het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum, maar ook bijv. Castellum Hoge Woerd. Allemaal het resultaat van langdurig samenwerken

En mijn tweede aanbeveling is voor de provincie Zuid-Holland: houd de Erfgoedlijn Limes en het daartoe gegroeide sterke Limes-netwerk in stand op precies dezelfde wijze: met jullie enthousiasmerende organisatie en een goed budget. We hebben de afgelopen twee college-perioden met ons allen een ongekende infrastructuur opgezet. Het echte werk gaat nu pas beginnen. Natuurlijk help ik daar graag aan mee.

Nogmaals, Prins Bernhard Cultuurfonds, bedankt.

Iedereen bedankt voor alle felicitaties en jullie aanwezigheid.

Vanaf morgen komen we elkaar weer gewoon tegen om te werken aan de druk bezochte Romeinse Kust en een levendige Romeinse Rijndelta vol met rijk-beladen Zwammerdamschepen.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten