De rijkdom van de Overijsselse archeologie in de 12PL

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

De 12 Provinciën Lezingen boden op vrijdag 29 november een mooi beeld van de de rijkdom van de Overijsselse archeologie. Het publiek, dat voor het grootste deel uit trouwe 12PL-fans bestond, had alle aandacht voor de vijf sprekers. Luc Amkreutz liet zien dat de relatie tussen het Rijksmuseum van Oudheden met deze provincie een oude is. De vroegste vondsten zijn al door een van de 19e eeuwse  directeuren Pleyte beschreven. Suzanne Wentink, de provinciaal archeoloog vertelde over het provincie project om onuitgewerkt onderzoek voor wetenschappers en publiek beschikbaar te stellen. Een eerste project heeft het verdronken dorp Beulake weer boven water gekregen. Van recenter aard is het onderzoek naar de middeleeuwse begraafplaats Plechelmus in Oldenzaal. Eveline Altena en haar collega-onderzoekers voeren momenteel een experimenteel onderzoek uit naar de diverse generaties die daar zijn begraven. Voor dit onderzoek maken ze gebruik van de modernste methoden zoals DNA- en isotopenonderzoek. Het onderzoek is kort geleden van start gegaan en resultaten volgen de komende jaren. Van het droge naar het natte. Wouter Waldus vertelde over zijn ontdekking van de IJsselkogge bij Kampen. En over hoe duik-onderzoek verloopt met zijn kansen en beperkingen. De IJsselkogge is nu wel gelokaliseerd maar de opgraving en berging zijn nog in voorbereiding. Daarnaast denkt de gemeente Kampen aan het opzetten van een expositie van de IJsselkogge en de eigen rol in de geschiedenis als Hanzestad. Als afsluiting van de middag presenteerde Ad Verlinde, voormalig provinciaal archeoloog, de highlights van de archeologische expositie van de Oudheidkamer Twente in de Twentse Welle. Van een paleolithische vuistbijl tot enkele schitterende Karolingische huizen, Verlinde nam op boeiende wijze de 12PL-fans mee aan de hand door de lange geschiedenis van Twente.

Hazenberg bedankte sprekers en bezoekers en kondigde aan dat de 12PL gewoon doorgaan met op het programma Utrecht, Groningen en Flevoland. De volgorde en data zijn echter nog niet bekend. De verwachting is dat deze drie 12PL-edities in de eerste helft van 2014 zullen plaatsvinden, en natuurlijk weer in het RMO te Leiden. Volg hazenbergarcheologie.nl en RMO.nl voor het definitieve programma.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten