Directievoering muziekcentrum De Nobel Leiden

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

De gemeente Leiden startte eind 2012 te starten met de bouw van muziekcentrum De Nobel in Leiden. Na de sloop van de meeste panden op deze locatie vindt een eerste sanering plaats van enkele zwaar vervuilde plekken, waarna het gehele terrein in het kader van een sanering van licht verontreinigde grond zal worden afgegraven tot 1,10 m –mv (= 0,8 m –NAP).

Voor de planlocatie geldt een hoge archeologische verwachting, die door de uitgevoerde vooronderzoeken (bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek) is bevestigd. In het plangebied kunnen resten worden aangetroffen van stadsbewoning vanaf het begin van de 17de eeuw, van stadsverdedigingswerken (bolwerk) uit het einde van de 16de eeuw en overige resten uit de late middeleeuwen / nieuwe tijd.

Vanwege de complexiteit van dit project benaderde de gemeente Leiden Hazenberg Archeologie voor een rol als directievoerder, die namens de gemeente toezicht houdt op de archeologische werkzaamheden en de sanering van de vervuilde gebieden.

Zie ook dit nieuwsbericht op de erfgoed website van de Gemeente Leiden.

Nobel_Opgraving_Leiden

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten