Ede vol erven – Romeinse uitwerking Ede-Velthuizen

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Samen met de Gemeente Ede, de Provincie Gelderland en archeoloog Ernst Taayke begon Hazenberg Archeologie in 2012 aan dit omvangrijke onderzoeks- en uitwerkingsproject. De ontsluiting en uitwerking van gegevens uit de archeologische opgravingen ‘Ede-Op den Berg’, ‘Ede-Veldhuizen’ en ‘Ede-Maanen’ waren een noodzakelijke aanvulling op de geringe kennis over Midden- en Laat-Romeins Nederland ten noorden van de limes. Deze drie Edese opgravingen geven als geen ander in Nederland inzicht in de overgang van Midden- naar Laat-Romeinse bewoning in het directe voorland van de noordgrens van het Romeinse rijk.

Het project heeft de volgende eindproducten opgeleverd:

  • voor de wetenschappelijke vakwereld de digitale deponering van de wetenschappelijke gegevens (dataset en catalogus), waarbij ook de onderzoeksresultaten zullen worden beschreven
  • een geschreven advies en richtlijnen voor toekomstig onderzoek, vergezeld van onderzoeksvragen ten behoeve van (provinciale) archeologische onderzoeksagenda’s
  • een voor het bredere publiek beoogd populair-wetenschappelijk boek. BESTEL

– uitgevoerd in 2012 – 2013 –

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten