Een maand voor presentaties (Liveblog 21 november 2022)

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

In deze live blog en overzicht van de presentaties van Tom Hazenberg in oktober en november. Dichtbij huis in Leiden en Alphen aan den Rijn en op afstand in de Staatsbibliotheek in Berlijn. Lees mee.

Landelijke Limesdag in Museumapark Archeon

Op 14 oktober was de jaarlijkse Limesdag van de Nederlandse Limes Samenwerking neergestreken in Museumpark Archeon. Een rijk palet aan presentaties en workshops toonde de staat van de Nederlandse Limes in het jaar na inschrijving als UNESCO Werelderfgoed. Tom Hazenberg presenteerde aan een volle Romeins Herberg met Limes-bouwers de inspanningen van de Zuid-Hollandse Limestafel om de ketting van Limes Presentatie Units in deze provincie tot volle wasdom te brengen. Daarvoor presenteerde hij het Werkboek van de Zuid-Hollandse Limes met de jaarplannen van bijna alle units, de bezoeklocaties langs de Limes. De term Limes Presentatie Units is ontwikkeld naar voorbeeld van de Westelijke Donau Limes. In de jaarplannen beschrijven de beheerders van de units zelf de staat waarin hun eigen park of museum verkeert en welke plannen ze hebben voor de korte en langere termijn. Het Werkboek Zuid-Hollandse Limes maakt duidelijk welke personen en partijen feitelijk het werk uitvoeren om Limes-publiek te ontvangen. Een mooi bijproduct is de Limes Evenementenkalender ZH die op gemakkelijke wijze kan worden samengesteld. De presentatie over deze Zuid-Hollandse werkwijze werd enthousiast ontvangen bij de Limes-partners. Formeel moet deze werkwijze nog wel worden vastgesteld aan de Limestafel van ZH. 

De succesvolle Limesdag werd afgesloten met een borrel in beide Restauratiewerven tussen de Zwammerdamschepen. Met uitleg door de vele vrijwilligers van Operatie Zwammerdamschepen. Waarvan een er wel heel bijzonder in het zonnetje werd gezet door gedeputeerde Willy de Zoete, namelijk project-fotograaf Willem de Jeu. 

Dies-lezing Oud Leiden

Op 5 november hield de Vereniging Oud Leiden zijn jaardag, Dies, in de Hooglandse Kerk. Tom Hazenberg had de eer om de jaarlijkse Dies-lezing te houden. Dat deed hij over de rol van de Neder-Germaanse Limes in het grote logistieke netwerk dat het Romeinse Romeinse leger rondom de Noordzee had ingericht. En natuurlijk over Park Matilo waar het Leidse fort het kruispunt van de Rijn en het Kanaal van Corbulo bewaakte. In zijn lezing sprak hij de hoop uit dat Park Matilo, dat de UNESCO Werelderfgoedstatus heeft, een vaste bijdrage zal leveren aan het historische netwerk van de stad en de regio. De in groten getale opgekomen toehoorders nodigde hij uit om met het Park Matilo en omwonenden samen te werken aan een mooier Leiden. 

Kolloquium “Einblicke in die unterirdische Stadt” in Berlijn

In de nabijheid van Alexanderplatz in Berlijn ligt de Petriplatz, een zeldzame middeleeuwse kern van de stad die door het roemruchte verleden vooral bekend is van de 19e eeuwse grandeur en de DDR-architectuur. De ontdekking van de funderingen van de Petrikerk en de Latijnse School vormen hoerop een welkome aanvulling. Het nieuwe Petri Museum zal deze resten tonen aan het publiek. Een gelijke situatie doet zich voor in Keulen, waar de resten van de joodse mikwe samen met de resten van het Romeinse praetorium onderdeel zullen worden van het Projekt MiQua. Beide zijn zogenaamde archeologische vensters, die de voorbijganger of bezoeker een blik in ondergrondse stad gunnen. 

De Berlijnse en Keulse initiatiefnemers hebben samen het colloguium Einblicke in die unterirdische Stadt – Archäologische Fenster als Aufgabe und Potenzial georganiseerd om veel voorbeelden van presentaties van archeologische resten te laten zien als inspiratiebron voor de eigen musea.  Deze bijeenkomst werd gehouden in de nieuw gerestaureerde Staats Bibliothek zur Berlin, gelegen aan de iconische boulevard Unter den Linden. In dit decor mocht Tom Hazenberg uitleg geven over de presentaties van de Romeinse schepen op de diverse Limes Presentatie Units langs de West Nederlandse Limes. Hij toonde achtereenvolgens Castellum Hoge Woerd (Utrecht) met de De Meern 1, Castellumgarage in Woerden met het diorama voor de Woerden 7, NIGRVM PVLLVM Zwammerdam, de naamgever van het scheepstype, en tenslotte Museumpark Archeon waar de collectie Zwammerdam wordt gerestaureerd. Tijdens het colloquium werden voorbeelden getoond uit heel Duitsland en ook Zwitserland en dus ook Nederland. Maar ook een overzicht van archeologische vensters uit de klassieke wereld. Hazenberg was on de de indruk van de professionaliteit in de getoonde projecten en de serieuze houding van de betrokken overheden. Een mooi voorbeeld voor het meer liberaal ingestelde Nederland.  

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten