Gemeente Cuijk geeft richting aan archeologiebeleid

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

In maart 2014 is de gemeente Cuijk begonnen aan een nieuwe wijze van uitvoering van het bestaande archeologiebeleid. De nieuwe werkwijze is ingegeven door SHARP (Selectief Hoogwaardig ARcheologisch Programma) dat door Hazenberg Archeologie is ontwikkeld. Deze aanpak van archeologie staat biedt de gemeente de mogelijkheid de Archeologische Monumentenzorg resultaatgericht en kostenefficiënt uit te voeren. De gemeente Cuijk heeft als een van de eerste gemeenten in SHARP de oplossing gezien voor hun archeologie-praktijk. Hazenberg Archeologie heeft de gemeente hierin bijgestaan door het evalueren van het staande beleid en de uitvoeringspraktijk en het vormgeven van de meer doelgerichte nieuwe werkwijze. De gemeente laat zich ondersteunen door de nieuwe ingestelde Klankbordgroep Archeologie Cuijk waarin naast een amateur-archeoloog betrokkenen zitting hebben vanuit onderwijs, stedenbouwkunde, toerisme en ondernemers. Zo wordt getracht vanuit een breed draagvlak een afgewogen ambitie voor de gemeentelijke archeologie te vormen met aandacht voor nieuwe kennis over de regionale geschiedenis, kansen voor educatie, ruimtelijke kwaliteit en andere maatschappelijke belangen.

Lees meer in De Gelderlander van 7 maart 2014, katern Maasland

 

Cuijk_KBG_domeinen

 

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten