Grote subsidie voor bezoekerscentrum vindplaats ‘Zwammerdam schepen’

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Zorginstelling Ipse de Bruggen heeft voor de ontwikkeling van Landgoed Hooge Burch in Zwammerdam €165.000 subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland in het kader van de erfgoedlijn Limes. Op dit landgoed zijn in de jaren ’70 de beroemde Zwammerdam-schepen opgegraven. Naast de Romeinse schepen is ook het Limesfort ‘Nigrum Pullum’ onderzocht. De subsidie wordt besteed om een aantrekkelijk bezoekerscentrum te realiseren. De uitgangspunten voor het ontwerp van dit bezoekerscentrum zijn mede opgesteld door Hazenberg Archeologie. 

Met de toezegging van deze subsidie is ook de uitvoering van een bezoekerscentrum op landgoed Hooge Burch van start gegaan. Dit zal bestaan uit een permanente tentoonstelling over de Romeinse Zwammerdam-schepen, de Romeinse binnenvaart en het leven langs de grens van het Romeinse Rijk. Deze tentoonstelling wordt geïntegreerd in het grand café dat Ipse de Bruggen tegelijkertijd ontwikkelt. Hierbij wordt de horeca verzorgd door de cliënten van de zorginstelling. Op deze wijze ontstaat een wederzijdse integratie gecombineerd met erfgoed en toerisme.

Rondom het bezoekerscentrum wordt bovendien een Romeinse Route langs de ontdekkingsplaatsen van de schepen en het fort aangelegd. De huidige visualisering van de principia wordt gemoderniseerd en uitgebreid tot een archeologisch park dat tevens geschikt is voor kleinschalige buiten-evenementen.

Het besluit tot ontwikkeling van het bezoekerscentrum en de toegezegde subsidie laten zien dat zowel Ipse de Bruggen als provincie Zuid-Holland (als onderdeel van het Limes netwerk) elkaar gevonden hebben in een unieke samenwerking. Deze nieuwe Zorg-Erfgoed-Toerisme combinatie biedt uitstekende kansen om zorg voor mensen en de beleving van archeologische monumenten te integreren.

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen v.l.n.r.:  1. Umbo (sierknop op schild) met de namen van de eigenaren Pupus en Hahucus. Opgegraven uit de Rijn bij Zwammerdam. Foto: Provincie Zuid-Holland. 2. De realisatie van de principia in Zwammerdam. Foto: RAAP. 3. Romeins schip ‘Zwammerdam 6’. Foto: IPP. 

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten