Het succes van de Romeinse Kust (Serie XX Jaar Hazenberg Archeologie)

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Een van de hoogtepunten in het 20 jarige bestaan van Hazenberg Archeologie vormde het programma “Romeinse Kust” in de jaren 2010 – 2015 met een doorloop in het heden. Archeologen van het bedrijf waren betrokken, meestal als initiatiefnemer, bij de uitwerking van een aantal beroemde maar bijna verweesde opgravingen van sites uit de Romeinse tijd langs de Nederlandse Noordzee-kust: van noord naar zuid: Velsen (2x), Valkenburg-De Woerd, Den Haag-Ockenburg, Goedereede-Oude Oostdijk en Aardenburg. En bovendien probeerde een aantal partijen de opgravingen van Texel-Den Burg tot een uiteindelijke publicatie te brengen. Het resultaat van dit programma’s was overweldigend: 

  • Rapporten;
  • Publieksvriendelijke publicaties;
  • Lokale exposities;
  • 2 Symposia (Leiden – 2016 en Middelburg – 2018)
  • Reizende tentoonstelling “Romeinse Kust” in Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), Huis van Hilde (Castricum), Muzee (Scheveningen) en Zeeuws Museum (Middelburg) met in totaal 115.000 bezoekers; 
  • Internationaal programma: “Bridging the North Sea”

Gezamenlijk onderzoek

De overeenkomst in geografische ligging en archeologische periode van deze groep opgravingen en de overeenkomst in het karakter van het onderzoek, namelijk het uitwerken van ongepubliceerd materiaal, vormde de aanleiding om de uitwerkingsprojecten te bundelen in een overkoepelend programma. En er was nog een sterke overeenkomst: veel betrokken wetenschappers en organisaties waren bij twee of meer van de onderzoeksprojecten betrokken. Zo ontstond een los-vaste samenwerking onder de noemer `Romeinse Kust’ waarin iedere projectgroep zijn eigen oude opgraving opwerkte tot een volwaardig basisrapport en waarin geregeld onderling uitwisseling plaatsvond over bijvoorbeeld technische zaken, zoals het digitaliseren van veldtekeningen of het uniformeren van verschillende opgravingsdata. 

Daarnaast werden ideeën en interpretaties uitgewisseld over het gebruik en de inrichting van het Nederlandse kustgebied door het Romeinse leger of juist over de wijze waarop de oorspronkelijke bewoners reageerden op de aanwezigheid van deze troepenmacht. Deze voorlopige conclusies vonden al direct hun weg naar het publiek in de vorm van korte essays en gedachtewisselingen op de website RomeinseKust.nl. Binnen de kortste tijd vonden deze gretig aftrek onder lokaal en landelijk geïnteresseerde amateur-archeologen en -historici.

Veel publicaties en tentoonstellingen

Al dit onderzoek heeft ook direct zijn weg gevonden naar een breed publiek via lezingen, publieksboeken en tentoonstellingen. Veel van deze boeken zijn nog te bestellen in de boekwinkel van  Hazenberg Archeologie zoals “Romeinse Kust“ (tentoonstellingscatalogus RMO), “Ockenburgh-Den Haag, Romeins fort bij de kust”, “Romeinse agglomeratie Aardenburg”, “Romeinen in Aardenburg en Zeeland”, Goedereede, Haven in de Romeinse tijd”, “Romeinen op de Woerd (Valkenburg Z-H)” en “Rondom Romeinse Rijtjeshuizen”.

Bridging the North Sea  

De bundeling van het onderzoek langs de Romeinse Kust leidde al snel tot een blik op de Noordzee en haar kusten. In 2019 heeft Hazenberg een aantal partijen bijeengebracht om een internationale samenwerking tot stand te brengen onder de noemer: Bridging the North Sea, Connectivity in the Roman North Sea, XXIst century reflections. De samenwerkend partijen zijn naar Hazenberg Archeologie de Universiteit Leiden, Museumpark Archeon/Natonaal Romeins Scheepvaart Museum, Rijksmuseum van Oudheden, Newcastle University and Tyne and Wear Museums and Archives en de Universiteit van Gent. 

In het hele programma Romeinse Kust werkten Hazenberg Archeologie en haar medewerkers met veel plezier en succes samen met vele partners. In de reeks herinneringen ter gelegenheid van de XX-jarige viering van het bedrijf neemt de Romeinse Kust dan ook een prominente positie in. 

XX Jaar in 20 foto’s
Twintig jaar archeologische monumentenzorg vanuit de – soms wat eigenwijze – benadering van een archeoloog. Via foto’s en verhalen vieren we dit jubileum van Hazenberg Archeologie. Wil je Hazenberg Archeologie meevieren? Of gewoon een blik krijgen op 20 jaar archeologische monumentenzorg? Volg dit foto-feest op HazenbergArcheologie.nl.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten