IDDS & Hazenberg Archeologie werken samen!

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Op 11 februari jl tekenden Tom Hazenberg (Hazenberg Archeologie) en Kees Brouwer (IDDS) na de gehouden Europese aanbesteding de raamovereenkomst voor Archeologische diensten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In totaal zitten er vijf partijen in dit contract en biedt dit contract Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de mogelijkheid om de komende twee jaar allerlei soorten archeologisch onderzoek uit te vragen in haar beheergebied. Het gaat om het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief het eiland Texel. De werkzaamheden betreffen uiteenlopende archeologische diensten en producten, variërend van bureauonderzoeken en programma’s van eisen tot het uitvoeren van booronderzoek, sleuvenonderzoek, opgravingen en begeleidingen.

Met deze samenwerking bundelen beide bedrijven de krachten. IDDS zal expertise leveren voor het booronderzoek en het gravend onderzoek. Hazenberg levert de expertise van de senior-adviseurs en -specialisten voor het boor- en bureauwerk. Doordat de expertisegebieden van beide bedrijven complementair aan elkaar zijn, levert dit een duurzame samenwerking op en kan op deze manier een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aangeboden worden aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten