Initiatief Hulptroepen digitale Limes

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Er zijn vele lijnen waarlangs over de Limes wordt gecommuniceerd. Om meer samenhang te bevorderen heeft Tom Hazenberg het initiatief genomen voor het project Hulptroepen Digitale Limes. Dit project behelst het gezamenlijk communiceren door verschillende betrokken partijen over (evenementen en ontwikkelingen van) de Limes via websites en sociale media. Momenteel concentreert dit project zich nog tot de provincie Zuid-Holland: Museumpark Archeon, Provincie Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn enthousiaste partners. De deelnemende organisaties zijn onder de titel Limes Presentatie Units actief. (Zie foto).

Naast dit project loopt, mede op initiatief van Hazenberg, de realisatie van uniforme jaarplannen van de betrokken Limes units. Hieruit kwam de eerste Evenementenkalender Limes van Zuid-Holland voort. Deze digitale – nog verder te ontwikkelen- kalender op de site van Geschiedenis van Zuid-Holland laat de geïnteresseerde in de Limes zien wat de betrokken Limes Presentatie Units hem te bieden hebben.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten