Moeizaam verloop Limes Zomer 2016

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Op 24 september vond in Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM, Zwammerdam de afsluiting van de Limes Zomer 2016 plaats tijdens het 2e Limes Café. De enthousiaste maar geringe opkomst tekent de stand van zaken van de kleinere publiekspresentaties langs de Zuid-Hollandse limes.

De Limes Zomer is het initiatief waarbij wordt getracht langs de (Zuid-Hollandse) limes een duurzaam publieksprogramma te realiseren. Het is een initiatief van een aantal programmeurs van kleinere limes-locaties, zoals Park Matilo, NIGRVM PVLLVM, Leiderdorp, Valkenburg, en Bodegraven. Op deze locaties zijn inmiddels wel bezoeklocaties gerealiseerd, of ze zitten in de pen. Maar deze locaties zijn nog niet aantrekkelijk voor bezoekers. Er mist overal een publieksprogramma en een gelegenheid om te genieten van een kopje koffie of een ijsje. De laatste jaren is wel veel aandacht besteed aan `hardware’ langs de limes, maar nog onvoldoende aan hoe het prubliek van die `hardware’ kan genieten. Door gezamenlijke programmering en PR worden ook de kleinere locaties aantrekkelijk voor het prubliek, zodat zo limes-lijn tussen de grote publiekstrekkers zoals RMO, Archeon en Valkhof, wordt ingevuld. Zo was de tenminste de gedachte achter de Limes Zomer.

In 2015 heeft met steun van de KNHM en de Nederlandse Limes Samenwerking een eerste seizoen Limes Zomer landelijk gedraaid. Via een gezamenlijke website (limeszomer.nl) konden organisatoren zelf hun programma bekend maken. En bezoekers konden er de limes-evenementen vinden. In 2016 werd dit initiatief alleen nog gesteund door Zuid-Holland en de KNHM waardoor de Limes Zomer 2016 zich vooral afspeelde in West-Nederland. En in deze regio hebben vooral de activiteiten in NIGRVM PVLLVM en Park Matilo zich geprofileerd als Limes Zomer-evenementen. Op deze locaties is dan ook twee maal een zogenmaad Limes Café gehouden waar de limes-programmeurs elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Slechts een beperkt aantal activiteiten op andere locaties, waaronder die in Archeon, zijn door hun programmeurs aangemeld op Limeszomer.nl. Voor het overige hebben weinig organisatoren de weg naar de Limes Zomer gevonden. De meeste overige activiteiten die op de Limeszomer-wesite zijn gepubliceerd zijn door de organisatoren van de Limes Zomer zelf op de site gezet. Daarbij is het aantal andere limes-activiteiten langs de Zuid-Hollandse limes ook beperkt gebleven, waardoor het fietsende limes-publiek nauwelijks een programma is geboden buiten het RMO en Archeon. Geregeld zijn er dan ook klachten van teleugestelde limes-gangers te horen.

Een van de conclusies tijdens het afsluitende LimesCafé is dat het nog steeds nodig is om het publieksprogramma op de hele limeslijn vorm te geven en waar al wat is te verbeteren. Of de LimesZomer echter de methode is is zeer onzeker. Het lukt niet om het limesnetwerk in gezamelijkheid te mobiliseren. Daardoor is wordt voor de activiteiten die wel worden georgaiseerd een te groot beroep gedaan op een te kleine groep, die niet bereid is of in staat is om dat nog lang op deze manier door te zetten. De afgelopen jaren is het meeste werk gedaan en geïnitieerd door Claudia Thunnissen en Tom Hazenberg. Onvoldoende hebben deze de vonk kunenen laten overlslaan naar een bredere groep participanten, ondanks de vraag vanuit de Limes Netwerktafel om een 2e seizone Limes Zomer te organiseren. Voor een eventueel 3e seizoen van de LimesZomer is afgesproekn vooraf in gezamelijkheid te orgasnieren, waardoor een reële ambitie kan worden nagestreefd en de uitvoering in handen komt van het gehele netwerk. De KNHM heeft in dezen toegezegd deskunidgheid in te zetten om op de diverse locaties het aantal vrijwilligers te helpen vast te houden en te vergroten.

Op de foto ontvangt Walter Schrader (rechts) uit Leiden een cheque met € 500 uit handen van een KNHM-adviseur om zijn idee van het magische vierkant verder te ontwikkelen. Dit gebeurde tijdens het afsluitende LimesCafé op 24 september jl.

 

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten