Hazenberg in functie bij NLS

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Vanaf 1 april 2024 is Tom Hazenberg de nieuwe Coördinator Kennis(ontwikkeling) en Behoud  van het Sitebureau van de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS).

Zijn belangrijkste opdracht is zich te ontwikkelen tot spin in het web van bescherming, behoud en beheer van de Limes en zo rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau te verbinden. Onderdeel daarvan is er op toe te zien dat de Limes goed beschermd is in omgevingsverordeningen en -plannen en het behoud en beheer van de Werelderfgoed-sites monitoren, samen met gemeenten en eigenaren.

Hazenberg is coördinator van de recentelijk opgerichte Werkgroep Bescherming waarin ruimtelijke ontwikkelingen met een mogelijke impact op de Werelderfgoed-waarden worden besproken en een gezamenlijke lijn wordt uitgezet met betrekking tot vergunningverlening en handhaving. Hazenberg is op deze thema’s tevens het landelijk aanspreekpunt.

Op het terrein van kennisontwikkeling is hij verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van de gezamenlijke onderzoeksstrategie, samen met collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en onze Duitse partners. Daarnaast is hij  verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie over de Limes. Hazenberg neemt zitting in de internationale Bratislava-groep, waarin experts uit alle Limes-landen informatie uitwisselen en zich inzetten voor de uitbreiding van het Werelderfgoed.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten