Oudste graf van Nederland ontdekt in Cuijk-Laarakker

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Bij het dorp Haps (gemeente Cuijk) heeft het opgravingsbedrijf Econsultancy de resten van het oudste graf van Nelderland ontdekt. Het gaat om de onderkant van een kuil met verbrand bot en daarnaast fragmenten houtskool, vuursteen en hazelnootschillen. De begraving vond ongeveer plaats in de periode 7650 – 7560 vóór Christus. Deze periode wordt door archeologen de Midden-Steentijd (mesolithicum) genoemd. Daarmee is het graf ouder dan eerdere ontdekkingen in Rotterdam, Dalfsen en Oirschot.

De opgraving is uitgevoerd ter voorbereiding van de uitbreiding van het Regionaal Bedrijventerrein Laarakker. 1Arch / Hazenberg Archeologie ondersteunde het project als directievoerder. 

Een uitgebreide beschrijving van het ondezoek en ontdekkingen zijn in dit artikel van Tom Hos te vinden. De uitwerking van het gehele onderzoek op Laarakker is inmiddels in concept afgerond. De hoofdmoot van dat onderzoek richtte zich op een nederzetting, waarvan de ontwikkeling onafgebroken is te volgen vanuit de Late Bronstijd naar de  Vroege IJzertijd.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten