Projectmanagement Gouda Bolwerk

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

In het centrum van Gouda zijn een hotel en een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gebouwd op een locatie waar in de 13de eeuw het klooster Sinte Marie stond. Gouda-Bolwerk bevindt zich aan de rand van de oude binnenstad. De archeologische werkzaamheden werden gecompliceerd door bodemverontreiniging.

Hazenberg Archeologie voerde het archeologisch bureauonderzoek uit, in samenwerking met de gemeentelijk archeoloog en maakte het Programma van Eisen voor de archeologische begeleiding tijdens de sanering van delen van het terrein. Tenslotte voerde Hazenberg Archeologie directie over de opgraving op het Bolwerk: een complex samenspel tussen ontwikkelaars, bouwers, milieu-veiligheidsdeskundigen en archeologen.

Publieksvoorlichting

Bij de archeologische opgraving op het Bolwerk werd veel aandacht besteedt aan publieksvoorlichting, ook verzorgd door Hazenberg Archeologie. Een nieuwsbrief (de Archeologie Actueel) en een heuse publiekstribune aan de rand van de opgravingsput zorgden voor vergroting van het draagvlak en voor enthousiasme onder de omwonenden en toekomstige gebruikers.

Gouda_Publiekstribune3

– uitgevoerd in 2008 / 2009 –

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten