“Romeinse Kust” groeit uit tot “Bridging the North Sea”

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

In november heeft het internationale Straits Committee ingestemd met het project “Briding the North Sea”. Dit project beoogt een samenwerking van regio’s rondom de Noordzee in België, Noord-Frankrijk, Engeland en Nederland met als inspirerend onderwerp de Noordzee in de Romeinse tijd. Het doel is een netwerk in te richten van archeologen en historici, maar ook ook specialisten op het gebied van landschap en klimaat, internationale betrekkingen en maritieme aangelegenheden. Dit internationale netwerk zal werken aan een actieplan voor wetenschappelijk onderzoek met daaraan gekoppeld programma’s voor publieksparticipatie en tentoonstellingen.

Tijdens de excursie van het Limes Congres in september 2022 zijn al voorbereidende gesprekken gevoerd met dee gemeente Boulogne-sur-Mer voor de samenwerking in Bridging the North Sea.

“Bridging the North Sea” is een initiatief van archeologen uit Nederland en Engeland, geïnspireerd op de bestaande samenwerking bij onderzoeken langs de Noordzeekust in de Romeinse tijd (RomeinseKust.nl). In het nieuwe project werken samen de regio’s Zuid-Holland, Zeelland, Oost- en West-Vlaanderen, Departement du Nord, Departement Pas de Calais, Kent en North East England. De provincie Zuid-Holland is leading partner met als projectleider Marco Simjouw. Hij zal samenwerken met Tom Hazenberg, initiatiefnemer van Bridging the North Sea. Hazenberg zal Museumpark Archeon en de Universiteit Leiden vertegenwoordigen in dit internationale project. Andere partners zijn het Rijksmuseum van Oudheden, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (alle NL) Universiteit Gent, Museum Oudenburg (B) gemeente Boulogne sur Mer (F), Kent County Council, Newcastle University en Tyne & Wear Archives & Museums (UK). 

Vanwege het feit dat Ian Haynes (Newcastle University) en Bill Griffiths (Tybne & Wear Archives & Museums) mede initiatiefnemers zijn van Bridging the North Sea heeft de Straits Committee ook de regio North East England van harte uitgenodigd mee tedoen in dit project. Ondanks de ligging buiten de Straits-regio. Op de foto is de Angel of the North te zien, het 20 meter hoge kunstwerk bij Newcastle.

Het Straits Committee beoogt de uitwisseling van mensen en ideeën tussen de regio’s rondom het Kanaal. Zuid-Holland wordt in het comité vertegenwoordigd door gedeputeerden Jeannette Baljeu en Willy de Zoete. Ten behoeve van het project Bridigng the Northe Sea kon de regio North East England aan deze samenwerking worden toegevoegd. Zo kon ook een samenwerking worden bewerkstelligd met beide segmenten van de Frontiers of the Roman Empire, nl. Hadrian’s Wall en de Neder-Germaanse Limes, tevens allebei UNESCO Werelderfgoed.   

“Bridging the North Sea” gaat in januari 2023 van start met een kick off meeting in Tilques in Noord-Frankrijk en worden afgerond in de zomer van 2024 met een slotevenement in Museumpark Archeon.  

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten