Wateringseveld deel 2: een schitterend slotakkoord

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

 

Corien Bakker feliciteert  Hans Siemons onder goedkeurende blik van Everhard Bulten.
Corien Bakker feliciteert Hans Siemons onder goedkeurende blik van Everhard Bulten.

Op woensdag 16 maart heeft Corien Bakker, gemeente-archeoloog van Den Haag, het boek De archeologie van het Wateringse Veld, gemeente Den Haag. Van Steentijd tot Nieuwe tijd (HOP 17) gepresenteerd. Deze publicatie betekent de afronding van 20 jaar onderzoek op het Wateringse Veld. Maar betekent ook het slotakkoord van 11 jaar samenwerking tussen Den Haag en Hazenberg Archeologie.

In november 2002 begon namens Hazenberg Archeologie Hans Siemons aan de uitwerking van de opgravingen die in de jaren 1990 waren uitgevoerd. Tijdens de eerste jaren van uitwerking heeft Siemons zelf ook nog aanvullende opgravingen uitgevoerd. De ongelofelijk rijke dataset van Den Haag-Wateringse Veld bezorgde hem en de Haagse archeologen hoofdbrekens over hoe tot een eindpublicatie te komen. Door hun volharding en die van de opdrachtgever, de afdeling archeoogie, dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag, lukte het in 2009 Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag. (HOP 11) uit te brengen. Met het verschijnen van De archeologie van Wateringseveld deel 2 heeft Den Haag weer een mijlpaal bereikt. Hazenberg Archeologie feliciteert de gemeente Den Haag en de betrokken archeologen. En in het bijzonder feliticiteert Tom Hazenberg zijn voormalige collegae Hans Siemons, Joris Lanzing, Ester van der Linden, Wouter Vos, Rob Houkes, Simone Bloo en Daniel Stiller met deze bijzondere prestatie.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten