XX serie: Van ‘Gordon’ tot Mooi Matilo

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

De krullen zorgden voor de bijnaam ‘Gordon’, naar de Nederlandse zanger

Het is bekend dat op 2 oktober 1996 in de oever van de Roomburgerwetering in Leiden-Roomburg een van de bekendste ontdekkingen van de Nederlandse archeologie plaatsvond: het glimmende Romeinse ruitermasker, dat veel mensen kennen onder de naam `Gordon’. Deze ontdekking werd gedaan door de senior-veldtechnicus, Rob Lutter, archeoloog Hans Siemons en graafmachinist Ben de Wit. Tom Hazenberg was een van de opgravingsleiders. Vanaf dat moment prijkt het masker op nagenoeg elke publicatie over de Romeinse limes. Het originele masker is direct na ontdekking opgenomen in de vaste tentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden.

Deze ontdekking bleek ook voor Hazenberg Archeologie van blijvende betekenis. Enerzijds heeft Tom veel opgestoken van de mogelijkheid die zo’n aansprekende archeologische vondst biedt om de beoogde media-boodschap over het voetlicht te brengen. Zo kon hij in de dagen van de bekendmaking gebruikmaken van het feit dat iedereen het masker wilde tonen. Hij zat samen met Rob Lutter in uitzendingen van Karel van de Graaf, Jos Brink en zelfs Paul de Leeuw. De entertainmentwaarde werd gevormd door het ruitermasker en ook de ongein om gelijkenis met zanger Gordon. De boodschap van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek kon in een adem worden genoemd: Archeologische Monumentenzorg beschermd dit deel van de Nederlandse geschiedenis.

Romeins programma in Park Matilo
Rond 2010 kwam Leiden – Roomburg in volle hevigheid weer in het leven van Tom. Hij raakte steeds meer betrokken bij de totstandkoming Park Matilo, zoals Roomburg inmiddels was gaan heten. En toen in 2013 onder bezielende leiding van wethouder Jan-Jaap de Haan het park was gerealiseerd, kreeg de bevolking van Leiden de boodschap mee dat de gemeente had gezorgd voor de hardware: het prachtige park. Hij deed daarnaast een oproep voor particulier initiatief voor de organisatie van de programmering.

In 2013 richtte Hazenberg Archeologie de stichting Mooi Matilo op om deze uitdaging aan te gaan. Sinds jaar en dag zijn hiervan de andere bestuursleden Alexander Geetsema en Erik Onnes. Bijna 10 jaar heeft de stichting geprobeerd om een structureel Romeins programma in Park Matilo op te zetten. Samen met vele partners zoals de Wijnvereniging Matilo, Claudia Thunnissen, de Historische Tuinen en de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg. De bekendste voorbeelden hiervan waren de Romeinse Zondagen die voor een hoop inhoudelijke gezelligheid in Park Matilo zorgden maar te onrendabel waren om een blijvend succes te worden.

Nieuwe energie, nieuwe plannen
In 2020 kwam hierin een doorbraak. Stichting Mooi Matilo werd versterkt met Dorothee Olthof en Corrie Bocxe (beide van Historische tuinen van Matilo) en Jip Meier (Durendale Historische Reizen). Met nieuwe energie maakte de stichting het plan om een permanente Limesbezoekerslocatie te maken plus een duurzaam programma. Dit plan heet `Keten in Park Matilo!’ en wordt ondersteund door vele fondsen en overheden. In 2021 is de uitvoering begonnen.
Een belangrijke stimulans vormt natuurlijk het recente nieuws dat ICOMOS het nominatiedossier tot inschrijving als UNESCO Werelderfgoed heeft goed gekeurd. Het is een kwestie van tijd dat dit dan realiteit is. Met het ruitermasker als statig icoon!

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten