Hazenberg Archeologie: XX jaar in 20 foto’s

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

De lente van 2021 staat in de steigers en dat haalt herinneringen op aan deze zelfde periode twee decennia geleden. Archeoloog Tom Hazenberg heeft net besloten om zich als zelfstandig onderzoeker en adviseur te vestigen. Daarvoor had hij ervaring mogen opdoen bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, nu bekend als de RCE, en ADC ArcheoProjecten. Als zelfstandig ondernemer beoogde hij vorm te geven aan een meer vrije en creatieve inzet van de archeologie in de maatschappij.

Een archeologisch bureau op ontdekkingstocht.
Na een trage aanloop in het eerste jaar – met vader Piet en accountant Hans Bouwer werd regelmatig zorgelijk bekeken hoe groot de financiële reserves nog waren – begonnen roerige jaren van ontdekken, proberen, groei, plezier en verlies. 

Piet Hazenberg is meegereisd naar het Museum für Antike Schifffahrt in Mainz in 2003.

Spraakmakend
Een aantal projecten was spraakmakend, zoals de ontdekking van de Woerden 7, en de succesvolle reizende tentoonstelling Romeinse Kust met meer dan 115.000 bezoekers. Andere projecten waren onzichtbaar maar zorgden wel voor verdieping van kennis en methodiek, zoals Gouda-Koningshof, waarbij voor het eerst op grote schaal aandacht werd besteed aan archeologievriendelijk bouwen. 

Of diverse grootschalige ontgrondingen waarin Hazenberg Archeologie zich zeer kritisch opstelde over de vaak dure keuzes die het AMZ-beleid tot gevolg had. Dit brede palet van projecten biedt een beeld van de steeds groeiende ambitie van Hazenberg om archeologie niet alleen zo “scherp”, gericht mogelijk uit te voeren maar ook maximaal te willen bijdragen aan een mooiere maatschappij. 

Ups and downs
Lange tijd stond Hazenberg Archeologie bekend als een groot onderzoeks- en adviesbureau met dikwijls een vrolijke en spraakmakende benadering van de archeologische monumentenzorg. Toch kon ook Hazenberg Archeologie niet ontkomen aan de nasleep van de bankencrisis. Ten gevolge daarvan kromp het bedrijf tot de kleine, maar initiatiefrijke praktijk die het nu alweer jaren is. 

Klik voor het eerste verhaal op Arneken Galerie in Hildesheim (D).

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten