Liveblog 1Arch / Hazenberg Archeologie mei 2023: Bridging the North Sea + Zondags Welkom in Park Matilo + Woerden 7 weer als nieuw

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Startschot Briding the North Sea in Noord-Frankrijk

Op 9 en 10 mei jl. is de langverwachte samenwerking rondom de Noordzee van start gegaan: Bridging the North Sea. Connectivity in the North Sea basin in Roman and Modern times. De zogenaamde Kick-off Meeting van dit project vond plaats in het departement Pas de Calais in Noord-Frankrijk in de plaatsen Tilques, de woonplaats van professor Ian Haynes, en in Boulogne-sur-Mer, de oversteekhaven naar de Romeinse provincie Brittania. Met deze start is een lang gekoesterde wens van Tom Hazenberg samen met de eerder genoemde Ian Haynes en Bill Griffiths, head of collections van Tyne & Wear Archives & Museum uitgekomen. 

Het idee tot een Romeinse Noordzee samenwerking is gegroeid uit het gezamenlijke uitwerking van oud onderzoek langs de `Romeinse Kust’ in de periode 2009 – 2016. In diezelfde periode zijn ook de contacten tussen archeologen van de Neder-Gerrmaanse Limes en de Muur van Hadrianus geïntensiveerd. Mede door tussenkomst van Carol van Driel-Murray is Hazenberg in contact gekomen met Haynes en Griffiths en zijn de plannen voor een Romeinse Noordzee netwerk gegroeid. 

De deelnemers van de Kick-off Meeting op de westmuur van Boulogne-sur-Mer met op de achtergrond de Noordzee.

In 2019 is al een brainstormdag in Leiden geweest, waarin het nut van deze samenwerking door velen werd onderschreven, maar de vorm van samenwerking nog onduidelijk bleek. In de zoektocht naar Europese fondsen voor de ontwikkeling van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum van Museumpark Archeon werd deze Bridging the North Sea-gedachte dankbaar opgepikt door de provincie Zuid-Holland, die dit idee inbracht in hun intrede in het Straits Comité. Hierdoor is ook Marco Simjouw, de projectleider van de provincie t.a.v. de erfgoedlijn Limes als mede-initiatiefnemer aan boord gekomen. 

Met de kick off Meeting heeft Bridging the North Sea een vliegende start gemaakt om in een jaar te komen tot een stevig netwerk van archeologen, musea, ambtenaren en vrijwilligers. Dit netwerk zal in dat jaar ook een actieplan schrijven gericht op zowel onderzoek naar de contacten en uitwisseling tissen de kustregio’s aan beide zijden van de Noordzee in de Romeinse tijd alsmede de presentatie van dit onderzoek en participatie van kustbewoners hierbij. Om dit proces aan geïnteresseerden te tonen is de website www.bridgingthenorthsea.org gelanceerd. De ontwikkelingen zullen ook op de website www.romeinsekust.nl te volgen zijn.

Park Matilo elke zondagmiddag open

Ook een andere droom van Tom Hazenberg is uitgekomen. Na 10 jaar vallen en opstaan is het de Stichting Mooi Matilo gelukt om elke zondagmiddag gasten te ontvangen in het nieuwe bezoekerscentrum Fabrica in Park Matilo. Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich aangemeld om tekst en uitleg te geven over de geschiedenis in en om het park, dat inmiddels UNESCO Werelderfgoed is met een rijke geschiedenis van het Romeinse leger, kasteel Rodenburg en het St. Margarethaklooster. Kijk voor openingstijden en bijzondere programmering op parkmatilo.nl.

Expo Woerden 7 hersteld

Samen met Karin van den Berg (Kobalt Interior Design) heeft Tom Hazenberg in opdracht van de gemeente Woerden de Expo Woerden 7 in de Castellumgarage in Woerden hersteld na een baldadige actie van onbekenden. Een geluk bij een ongeluk is dat deze reparatie de gelegenheid bood om het diorama met de authentieke resten van het achterschip van het Romeins roei-vrachtschip Woerden 7 op te schonen waardoor dat er als weer nieuw uitziet en gereed is voor een nieuwe stroom Limestoeristen, waarvan er velen de hele route langsreizen. 

Wil je meer weten over de Woerden 7 en de andere Romeinse ontdekkingen van Woerden – Laurium? Daarover is het prachtige boek beschikbaar Romeinen in Woerden

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten