Projectleiding Het Wateringse Veld Den Haag

Sinds 2002 heeft Hazenberg Archeologie de rol van projectleider in het archeologisch onderzoek op de vinexlocatie Het Wateringse Veld in Den Haag. Bij de langdurige ontwikkeling van dit gebied komt veel archeologie kijken. De afdeling archeologie van de gemeente Den Haag benaderde Hazenberg Archeologie om de projectleiding van dit mega-project op zich te nemen: het vooronderzoek, […]

Projectmanagement Gouda Bolwerk

In het centrum van Gouda zijn een hotel en een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gebouwd op een locatie waar in de 13de eeuw het klooster Sinte Marie stond. Gouda-Bolwerk bevindt zich aan de rand van de oude binnenstad. De archeologische werkzaamheden werden gecompliceerd door bodemverontreiniging. Hazenberg Archeologie voerde het archeologisch bureauonderzoek uit, in samenwerking met […]

Basisbeschrijvingen archeologische monumenten Staatsbosbeheer

Het opstellen van een Archeologische Basisbeschrijving voor terreinen van zeer hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (beschermd) op het grondgebied van Staatsbosbeheer. Van elk te beschermen of beschermd archeologisch monument binnen het grondgebied van Staatsbosbeheer is een archeologische basisbeschrijving gemaakt. Dit is een document met daarin administratieve gegevens van het monument, een beschrijving […]