Liveblog 1Arch-projecten: Boulogne sûr Mer geïnteresseerd || Het Grote-Maarten-de-Weerd-Interview || Tom Hazenberg gastdocent || Zonovergoten Limesvaart

Franse stad geïnteresseerd in deelname Bridging the North Sea – Tom Hazenberg heeft in Boulogne sûr Mer een ontmoeting gehad met Angélique Démon, de gemeente-archeoloog van deze Franse stad aan het Kanaal. Waarom? Hazenberg werkt met de provincie Zuid-Holland aan het projectvoorstel `Bridging the North Sea’ dat zal worden ingediend het Straits Comité in Brussel. Het Staits-initiatief […]

Eindelijk interview met Dr. Maarten de Weerd

Vandaag vinden in Museumpark Archeon en NIGRVM PVLLVM de opnamen plaats van Dr. Maarten de Weerd, de opgraver van de Zwammerdamschepen, die hij ook wereldberoemd heeft gemaakt. Dit interview vindt plaats in het kader van het project “Do you remember …” dat Hazenberg Archeologie uitvoert samen met Museumpark Archeon en Ipse de Bruggen. Het project […]

Tienjarige Truus van Tol – Vork samen met haar vader bij de opgraving

Hierbij zend ik een foto van mijn vader Leendert Cornelis Vork toen 50 jaar oud.Hij kwam bij de opgravingen in Zwammerdam doordat hij was geopereerd aan een dubbele Hernia. Hij was toen in dienst van de Koninklijke Heidemaatschappij. Van beroep was hij grondwerker maar dat was na de operatie te zwaar. Bij de opgravingen moest hij de […]

Arie Streeflands vindt een Romeinse wrijfschaal, met graan!

“Het was 1970, ik was 18 jaar en reageerde op een advertentie van grondverzetbedrijf Piet Vos, waarin een grondwerker werd gevraagd. Ze waren aan het graven op het terrein de toenmalige Johannesstichting, nu Ipse de Bruggen. Archeologen hadden er restanten van een Romeins fort gevonden. We waren er met een kleine club mensen aan het […]

Jan Tukker: het kringetje is rond!

“Het was in de 5e klas van de lagere school toen mijn leraar een klein clubje jongens enthousiast maakte om naar Zwammerdam te gaan. Als we op woensdagmiddag vrij waren, konden wij daar gaan graven in de grote bergen grond. De dragline had grote bergen grond opgeworpen voor het graven van de funderingen en ondergrondse […]

Arie van de Graafs eerste blik op het ‘schip’

Het zal eind maart 1974 zijn geweest dat mijn vader mij vroeg:  “Heb je zin om mee te gaan naar het Romeinse schip in Zwammerdam?” Het toenmalige Alphens Dagblad had een boottocht met rondleiding naar Zwammerdam georganiseerd in samenwerking met Avifauna. Op de foto lees ik de flyer die het dagblad ons had gegeven over […]