Advies Project Locatie Valkenburg

Sinds 2007 is Hazenberg Archeologie betrokken bij het Project Locatie Valkenburg. Op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg zullen in opdracht van de RVOB en de gemeente Katwijk ca. 5000 woningen worden gebouwd. Bijzonder is dat het plangebied gelegen is in de zone van de Romeinse Limes, er laat-prehistorische vindplaatsen zijn aangetroffen op een uitgestrekt kwelder- […]

Projectmanagement Gouda Bolwerk

In het centrum van Gouda zijn een hotel en een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gebouwd op een locatie waar in de 13de eeuw het klooster Sinte Marie stond. Gouda-Bolwerk bevindt zich aan de rand van de oude binnenstad. De archeologische werkzaamheden werden gecompliceerd door bodemverontreiniging. Hazenberg Archeologie voerde het archeologisch bureauonderzoek uit, in samenwerking met […]

Basisbeschrijvingen archeologische monumenten Staatsbosbeheer

Het opstellen van een Archeologische Basisbeschrijving voor terreinen van zeer hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (beschermd) op het grondgebied van Staatsbosbeheer. Van elk te beschermen of beschermd archeologisch monument binnen het grondgebied van Staatsbosbeheer is een archeologische basisbeschrijving gemaakt. Dit is een document met daarin administratieve gegevens van het monument, een beschrijving […]

Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Krimpen aan den IJssel

Een van een serie van in totaal 5 beleidskaarten die Hazenberg Archeologie in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft gemaakt. Hazenberg Archeologie produceerde voor de gemeente de geologische, cultuurhistorische en archeologische inventarisatiekaart. Deze geven alle archeologisch relevante informatie over de gemeente Krimpen weer. Op basis hiervan is een archeologische waarden- en verwachtingenkaart […]

Ede vol erven – Romeinse uitwerking Ede-Velthuizen

Samen met de Gemeente Ede, de Provincie Gelderland en archeoloog Ernst Taayke begon Hazenberg Archeologie in 2012 aan dit omvangrijke onderzoeks- en uitwerkingsproject. De ontsluiting en uitwerking van gegevens uit de archeologische opgravingen ‘Ede-Op den Berg’, ‘Ede-Veldhuizen’ en ‘Ede-Maanen’ waren een noodzakelijke aanvulling op de geringe kennis over Midden- en Laat-Romeins Nederland ten noorden van de […]

Programma van Eisen Venlo Kazernekwartier

Hazenberg Archeologie verzorgde in opdracht van de gemeente Venlo het voortraject van een archeologische onderzoek in een gebied waar grootschalige projectontwikkeling plaats zal vinden. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de voorgenomen bouwactiviteiten ten behoeve van een nieuw multifunctioneel centrum met een voetbalstadion als basis. Bij de benodigde graafwerkzaamheden zouden de aanwezige archeologische waarden, afgezien van […]

Directievoering muziekcentrum De Nobel Leiden

De gemeente Leiden startte eind 2012 te starten met de bouw van muziekcentrum De Nobel in Leiden. Na de sloop van de meeste panden op deze locatie vindt een eerste sanering plaats van enkele zwaar vervuilde plekken, waarna het gehele terrein in het kader van een sanering van licht verontreinigde grond zal worden afgegraven tot […]

Directievoering Project Ontwikkeling Stationsgebied Utrecht

In een meerjarenplan wordt de binnenstad van Utrecht grondig opgeknapt: winkelcentrum Hoog Catharijne en muziekcentrum Vredenburg zijn deels gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Nieuwe voorzieningen, kantoren en woningen worden gerealiseerd, en de infrastructuur in het centrum wordt aangepast. Om te zorgen dat hierbij geen waardevolle resten verloren gaan, is op veel plaatsen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Om […]