Advies Project Locatie Valkenburg

Sinds 2007 is Hazenberg Archeologie betrokken bij het Project Locatie Valkenburg. Op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg zullen in opdracht van de RVOB en de gemeente Katwijk ca. 5000 woningen worden gebouwd. Bijzonder is dat het plangebied gelegen is in de zone van de Romeinse Limes, er laat-prehistorische vindplaatsen zijn aangetroffen op een uitgestrekt kwelder- […]

Projectleiding Het Wateringse Veld Den Haag

Sinds 2002 heeft Hazenberg Archeologie de rol van projectleider in het archeologisch onderzoek op de vinexlocatie Het Wateringse Veld in Den Haag. Bij de langdurige ontwikkeling van dit gebied komt veel archeologie kijken. De afdeling archeologie van de gemeente Den Haag benaderde Hazenberg Archeologie om de projectleiding van dit mega-project op zich te nemen: het vooronderzoek, […]

Projectmanagement Gouda Bolwerk

In het centrum van Gouda zijn een hotel en een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gebouwd op een locatie waar in de 13de eeuw het klooster Sinte Marie stond. Gouda-Bolwerk bevindt zich aan de rand van de oude binnenstad. De archeologische werkzaamheden werden gecompliceerd door bodemverontreiniging. Hazenberg Archeologie voerde het archeologisch bureauonderzoek uit, in samenwerking met […]

Visualisering van archeologie in Woerden

Castellum Parkeergarage De gemeente Woerden bleek een aantal jaren geleden zeer ambitieus te zijn aangaande de rol die archeologie moest gaan spelen bij het versterken van toerisme en de branding van het stadsmerk. De directe aanleiding hiertoe was de spectaculaire opgraving van een Romeins schip (de Woerden 7) middenin in de stad: deze trok veel […]

12 Provinciën Lezingen Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden en Hazenberg Archeologie organiseren sinds januari 2012 samen deze nationale lezingen-carrousel.  Hierin komt gedurende twee jaar de archeologie van alle twaalf de provincies aan bod. Eens in de twee maanden staat het museum dus in het teken van de archeologie van een van de provincies. De lezingen vinden plaats op vrijdagmiddag […]

Basisbeschrijvingen archeologische monumenten Staatsbosbeheer

Het opstellen van een Archeologische Basisbeschrijving voor terreinen van zeer hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde (beschermd) op het grondgebied van Staatsbosbeheer. Van elk te beschermen of beschermd archeologisch monument binnen het grondgebied van Staatsbosbeheer is een archeologische basisbeschrijving gemaakt. Dit is een document met daarin administratieve gegevens van het monument, een beschrijving […]

Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Krimpen aan den IJssel

Een van een serie van in totaal 5 beleidskaarten die Hazenberg Archeologie in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft gemaakt. Hazenberg Archeologie produceerde voor de gemeente de geologische, cultuurhistorische en archeologische inventarisatiekaart. Deze geven alle archeologisch relevante informatie over de gemeente Krimpen weer. Op basis hiervan is een archeologische waarden- en verwachtingenkaart […]

Ede vol erven – Romeinse uitwerking Ede-Velthuizen

Samen met de Gemeente Ede, de Provincie Gelderland en archeoloog Ernst Taayke begon Hazenberg Archeologie in 2012 aan dit omvangrijke onderzoeks- en uitwerkingsproject. De ontsluiting en uitwerking van gegevens uit de archeologische opgravingen ‘Ede-Op den Berg’, ‘Ede-Veldhuizen’ en ‘Ede-Maanen’ waren een noodzakelijke aanvulling op de geringe kennis over Midden- en Laat-Romeins Nederland ten noorden van de […]

Programma van Eisen Venlo Kazernekwartier

Hazenberg Archeologie verzorgde in opdracht van de gemeente Venlo het voortraject van een archeologische onderzoek in een gebied waar grootschalige projectontwikkeling plaats zal vinden. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de voorgenomen bouwactiviteiten ten behoeve van een nieuw multifunctioneel centrum met een voetbalstadion als basis. Bij de benodigde graafwerkzaamheden zouden de aanwezige archeologische waarden, afgezien van […]

Directievoering muziekcentrum De Nobel Leiden

De gemeente Leiden startte eind 2012 te starten met de bouw van muziekcentrum De Nobel in Leiden. Na de sloop van de meeste panden op deze locatie vindt een eerste sanering plaats van enkele zwaar vervuilde plekken, waarna het gehele terrein in het kader van een sanering van licht verontreinigde grond zal worden afgegraven tot […]